Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Važno obaveštenje za korisnike Agro kreditnih kartica

Od 15.12.2022. godine iz tehničkih razloga neće biti moguće dalje korišćenje AgroBlue i AgroGrandPrix kreditnih kartica koje je izdala RBA banka.

U skladu sa Okvirnim ugovorom o kreditnom limitu korišćenjem AgroBlue i AgroGrandPrix kreditne kartice, odredbama Opštih uslova poslovanja za izdavanje i korišćenje kreditnih kartica za fizička lica nosioce IPG, Ugovor sa korisnicima kartica će biti raskinut uz otkazni rok od dva meseca koji počinje da teče od momenta kada je ovo obaveštenje o raskidu Ugovora poslato korisnicima od strane Banke.

Radi izmirenja obaveza po Ugovoru koje su nastale korišćenjem ovih kreditnih kartica, Banka je omogućila:

  • za korisnike AgroBlue kreditne kartice korišćenje beskamatnog kredita čiji će rok otplate biti isti kao rokovi otplate koji su predviđeni Ugovorom
  • za korisnike AgroGrandPrix korišćenje beskamatnog kredita čiji će rok otplate biti isti kao rokovi otplate koji su predviđeni Ugovorom za deo obaveza koji se otplaćuje na rate, dok će za deo obaveza po kreditnoj kartici koji se otplaćuje kroz revolving biti omogućeno korišćenje prekoračenja po tekućem računu uz istu visinu kamate i naknade kao za revolving

Krajnji rok za izmirenje obaveza po Ugovoru ili refinansiranje obaveza beskamatnim kreditom je 15. 03. 2023. godine, nakon čega će sve neizmirene obaveze po Ugovoru biti dospele. Dospeće obaveza po Ugovoru podrazumeva izmirenje celokupnog duga odjednom.

Pozivamo korisnike AgroBlue i AgroGrandPrix kreditnih kartica da se u što kraćem roku obrate nadležnom menadžeru RBA banke radi realizacije dogovora vezano za izmirenje obaveza po Ugovoru koje su nastale korišćenjem kreditne kartice, a koji ne podrazumeva dodatne troškove.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo