Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o promeni naziva banke:

Fizička lica

1. Da li se zbog promene naziva banke nešto menja u mom poslovanju sa RBA bankom?
Osim promene naziva banke, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa bankom kao i do sada.

2. Da li promena naziva znači i konačno spajanje RBA i Raiffeisen banke?
Ne. Promena naziva je samo jedan u nizu koraka ka uspešnom spajanju RBA i Raiffeisen banke. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

3. Da li je sada potrebno da kao klijent nešto preduzmem?
Za sada ne. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni sa naše strane.

4. Da li posle promene naziva banke mogu i u ekspoziturama Raiffeisen banke da obavljam sve poslove koje sam dosad obavljao/la u RBA ekspoziturama?
Sve radnje koje zahtevaju odlazak u ekspozituru, Vi, kao klijent RBA banke, nastavljate da obavljate kao i do sada, u ekspoziturama RBA banke (koje će imati novo ime i nova obeležja RBA banke).

Raiffeisen i RBA banka su i dalje dva odvojena pravna lica, posluju kao dve odvojene banke koje su članice iste grupacije.

5. Da li će se nešto promeniti u funkcionisanju ekspozitura RBA banke?
U funkcionisanju ekspozitura neće biti promena, osim izmena u vizuelnim obeležjima u skladu sa novim nazivom i logom banke.

6. Da li će moje platne kartice normalno funkcionisati ili treba da dođem da ih zamenim?
Vaše debitne i kreditne kartice će funkcionisati normalno, kao i do sada. Banka će Vas blagovremeno informisati kada Vaša kartica treba da bude zamenjena, odnosno kada bude istekla.

7. Da li nakon promene naziva mogu da koristim bankomate obe banke bez provizije?
Počev od 2. septembra 2022. godine neće Vam se naplaćivati naknada za podizanje novca na bankomatima Raiffeisen banke niti RBA banke, nezavisno od toga čiji ste klijent. Svakako, možete da koristite bankomate obe banke (Raiffeisen i RBA).

8. Da li mogu da nastavim da koristim RBA aplikacije za mobilno i internet bankarstvo? Ako ne, da li moram da dolazim u banku da bih instalirao/la novu aplikaciju?
Da, nastavljate da koristite iste aplikacije za mobilno i internet bankarstvo, uz korišćenje već postavljene lozinke. Jedina promena do koje će doći 3.9.2022. jeste novi dizajn u skladu sa novim brendom i logotipom nove, RBA banke.

Što se tiče aplikacije za mobilno bankarstvo, jedino što morate da uradite je "apdejt" aplikacije na Application store-u. Aplikacija za internet bankarstvo će biti na novom linku, koji će biti dostupan na vebsajtu banke.

9. Da li će moji postojeći ugovori sa bankom ostati na snazi ili je potrebno da dođem u filijalu radi promene ugovornih uslova?
Svi Vaši ugovori sa bankom ostaće na snazi, po uslovima definisanim na dan potpisivanja i neće biti potrebno da zbog toga posećujete filijalu.

10. Da li će promena naziva banke dovesti do nekih promena na mojim računima u RBA banci?
Ne, Vaši podaci, kao i podaci o Vašim računima, ostaju nepromenjeni.

11. Da li se sa promenom naziva banke nešto menja u poslovima banke sa inostranstvom? Treba li nešto da preduzmem, kao klijent banke?
Banka je promenila svog korespondenta u inostranstvu, te je potrebno da svojim uplatiocima iz inostranstva, dostavite nove instrukcije za usmeravanje priliva, koje možete pronaći na sajtu banke u delu pod nazivom Opšti uslovi poslovanja, a koje su vam i dostavljene u prethodnom periodu putem različitih kanala komunikacije. U slučaju da ih niste videli ili dobili, posetite matičnu filijalu RBA banke gde ćete dobiti nove instrukcije. Nakon što banka ugasi svoje račune kod CA Group 15.09.2022. nalozi za uplatu po starim instrukcijama priikom realizacije će biti automatski odbijani.

12. Da li će doći do nekih promena u korisničkom servisu?
Neće doći do promena u korisničkom servisu. Svi klijenti će imati istu uslugu kao i do sada.

13. Da li čekovi koji su mi izdati pre promene naziva banke?
Čekovi koje imate važe i dalje, možete ih koristiti bez problema. Nove čekove koje ubuduće budete dobijali glasiće na RBA banka.

14. Da li će se promeniti osoba sa kojom kontaktiram u banci?
Ne, neće se menjati kontakt osoba sa kojom sarađujete u banci. Jedina promena će biti izmenjena i-mejl adresa te osobe, tako što će umesto dosadašnje ekstenzije @creditagricole.rs, ekstenzija glasiti: @rbabanka.rs. Dakle, i-mejl adrese zaposlenih banke će počev od 3. septembra 2022. godine glasiti: ime.prezime@rbabanka.rs.

Pravna lica

1. Da li se zbog promene naziva banke nešto menja u mom poslovanju sa RBA bankom?
Osim promene naziva banke, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa bankom kao i do sada.

2. Da li promena naziva znači i konačno spajanje RBA i Raiffeisen banke?
Ne. Promena naziva je samo jedan u nizu koraka ka uspešnom spajanju RBA i Raiffeisen banke. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

3. Da li je sada potrebno da kao klijent RBA banke nešto preduzmem?
Za sada ne. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni sa naše strane.

4. Da li nakon promene naziva banke mogu i u ekspoziturama Raiffeisen banke da obavljam sve poslove koje sam dosad obavljao/la u RBA ekspoziturama?
Sve radnje koje zahtevaju odlazak u ekspozituru, Vi, kao klijent RBA banke, nastavljate da obavljate kao i do sada, u ekspoziturama RBA banke.

Raiffeisen i RBA banka su i dalje dva odvojena pravna lica, posluju kao dve odvojene banke koje su članice iste grupacije.

5. Da li će se nakon promene naziva menjati i brojevi računa u RBA banci?
Brojevi računa se neće menjati do potpune integracije, tj. spajanja dve banke u jednu. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni s naše strane.

6. Da li će biznis kartice normalno funkcionisati ili treba da dođem da ih zamenim?
Kartice će funkcionisati normalno, kao i do sada. Banka će Vas blagovremeno informisati kada Vaša kartica treba da bude zamenjena, odnosno kada bude istekla.

7. Da li nakon promene naziva mogu da koristim bankomate obe banke bez provizije?
Počev od 3. septembra 2022. godine ne naplaćuje Vam se naknada za podizanje novca debitnim karticama na bankomatima Raiffeisen banke niti RBA banke, nezavisno od toga čiji ste klijent. Svakako, možete da koristite bankomate obe banke (Raiffeisen i RBA).

8. Da li mogu da nastavim da koristim aplikacije za internet bankarstvo? Ako ne, da li moram da dolazim u banku da bih instalirao/la novu aplikaciju?
Da, možete da nastavite da koristite aplikacije za internet bankarstvo. Biće potrebno je da uradite “apdejt” Office banking ili Halcom aplikacije, u zavisnosti koju koristite. Sve operacije možete da obavljate na postojećoj, uz korišćenje već postavljene lozinke. Jedina promena do koje je došlo 3.9.2022. jeste novi dizajn u skladu sa novim brendom i logotipom RBA banke.

9. Da li će moji postojeći ugovori sa bankom ostati na snazi ili je potrebno da dođem u filijalu radi promene ugovorenih uslova?
Svi Vaši ugovori sa bankom ostaće na snazi do svog isteka, po uslovima definisanim na dan potpisivanja i neće biti potrebno da zbog toga posećujete filijalu.

10. Da li se sa promenom naziva banke nešto menja u poslovima banke sa inostranstvom? Treba li nešto da preduzmem, kao klijent banke?
Banka je promenila svog korespondenta u inostranstvu, te je potrebno da svojim partnerima dostavite nove instrukcije za usmeravanje priliva, koje možete pronaći na sajtu banke u delu pod nazivom Opšti uslovi poslovanja, a koje su vam i dostavljene u prethodnom periodu putem različitih kanala komunikacije. U slučaju da ih niste videli ili dobili, pozovite kolege iz RBA banke sa kojima ste u redovnoj komunikaciji, koji imaju više informacija i pomoćiće vam. Nakon što banka ugasi svoje račune kod CA Group 15.09.2022. nalozi za uplatu po starim instrukcijama priikom realizacije će biti automatski odbijani.

11. Da li će doći do nekih promena u korisničkom servisu?
Neće doći do promena u korisničkom servisu. Svi klijenti će imati istu uslugu kao i do sada.

12. Da li će se promeniti osoba sa kojom kontaktiram u banci?
Ne, neće se menjati kontakt osoba sa kojom sarađujete u banci. Jedina promena će biti izmenjena i-mejl adresa te osobe, tako što će umesto dosadašnje ekstenzije @creditagricole.rs, ekstenzija glasiti: @rbabanka.rs. Dakle, i-mejl adrese zaposlenih banke će počev od 3. septembra 2022. godine glasiti: ime.prezime@rbabanka.rs.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo