Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Važno obaveštenje Narodne banke Srbije

Narodna Banka Srbije: Obaveštenje o računima EPS-a

Narodna banka Srbije upozorava da je JP Elektroprivreda Srbije primetila da se pogrešno izvršavaju platne transakcije za utrošenu električnu energiju na račune u Upravi za trezor koji su u međuvremenu ugašeni. Kako bi se smanjio broj pogrešnih plaćanja na račune 845, u interesu građana je da se upoznaju sa validnim računima.

„Obaveštavamo klijente da pružaoci platnih usluga izvršavaju plaćanja u skladu sa propisima, prema podacima koji su navedeni u platnom nalogu i da ako je npr. broj tekućeg računa primaoca plaćanja koji je naveden u platnom nalogu netačan – pružalac platnih usluga nije odgovoran za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju. Navedeno se posebno odnosi na plaćanje računa utrošene električne energije, s obzirom na to da su, prema JP Elektroprivrede Srbije (EPS), za pojedina područja promenjeni brojevi tekućih računa i potrebno je da pre plaćanja proverite da li je platni nalog ispravno popunjen “, navodi NBS.

U nastavku vam dostavljamo, prema obaveštenju EPS-a, koji su to sve računi 845 koji su ugašeni i umesto njih na koje račune se vrši plaćanje utrošene električne energije.

 

1. Za područje CPGS Kragujevac

(Plaćanja se umesto na ugašene račune vrše na račun kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd 200-75402-20)

845-0000000462849-08               845-0000000463849-15

845-0000000464849-22               845-0000000465849-29

845-0000000466849-36               845-0000000467849-43

845-0000000468849-50               845-0000000469849-57

 

2. Za područje CPGS Niš:

(Plaćanja se umesto na ugašene račune vrše na račun kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd 200-75403-17)

845-0000000470849-64               845-0000000471849-71

845-0000000472849-78               845-0000000473849-85

845-0000000474849-92               845-0000000475849-02

845-0000000476849-09               845-0000000477849-16

845-0000000478849-23               845-0000000479849-30

845-0000000480849-37               845-0000000481849-44

845-0000000482849-51               845-0000000483849-58

Povezani potrošački krediti
u ponudi RBA banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo