Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Platni račun sa osnovnim uslugama

Korišćenjem Osnovnog paket računa imate pristup osnovnim bankarskim uslugama. Odabirom ovog računa možete lako upravljati Vašim mesečnim primanjima.

Platni račun sa osnovnim uslugama obuhvata:

 • Dinarski tekući račun
 • DinaCard karticu
 • eBank i mBank servise

Korisnicima Platnog računa sa osnovnim uslugama banka omogućava podnošenje zahteva za korišćenje dodatnih usluga:

 • usluga korišćenja osnovne kreditne kartice
 • usluga dozvoljenog prekoračenja računa
 • usluga izdavanja čekova
 • usluga otvaranja i vođenja deviznog platnog računa bez nakande za otvaranje i održavanje

Cena mesečnog održavanja paketa Platni račun sa osnovnim uslugama iznosi 150 RSD

Platne kartice

 • DinaCard

Debitna kartica omogućava plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji. Podizanje gotovine na bankomatima RBA banke je bez provizije. Izdavanje kartice je bez troškova i članarine.

 

Elektronsko bankarstvo

Korisnicima Platnog računa sa osnovnim uslugama, banka je omogućila 30% povoljniju naknadu za izvršenje platnih transakcija u okviru elektronskog i mobilnog bankarastva, u odnosu na standardnu Tarifu banke.

 • E-bank paket

Omogućava pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa, pregled izvoda Vašeg dinarskog tekućeg računa, plaćanje računa proizvoljnom poveriocu, kupovinu i prodaju deviza, interne transfere (prebacivanje sredstvana u okviru Vaših računa), pregled štednih računa, pregled kredita.

 • M-bank

Aplikacija predstavlja E-bank rešenje za Vaš mobilni telefon, ona Vam omogućava pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa, plaćanje računa, kupovinu i prodaju deviza, pregled štednih računa (oročene i avista štednje, dinarske i devizne), pregled računa kreditnih kartica.

 • SMS obaveštenja

Omogućavaju poruke o prilivu, poruke o plaćanju preko kartica i podizanju na bankomatima, poruke o generisanom izvodu, mogućnost upita u stanje po računu prema važećoj tarifi mobilne telefonije. 

 

Povezani potrošački krediti
u ponudi RBA banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo