Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Paket račun PRIVILÈGE

Korišćenjem Paket računa PRIVILÈGE napravili ste korak više i dostigli nivo potpuno zaokruženog bankarskog servisa. Standardna ponuda prilikom otvaranja tekućeg računa ovim paketom je unapređena, a Vi kao vlasnik privilegovani da istu koristite!

PRIVILÈGE paket račun obuhvata:

 • Dinarski i devizni tekući račun
 • DinaCard i Visa Gold debitne kartice
 • eBank i mBank servisi (sve transakcije su bez provizije)
 • Povlašćeni kurs
 • Životno riziko osiguranje sa osiguranom sumom od 100.000 RSD
 • Besplatni trajni nalozi za plaćanje računa javnim preduzećima

Cena mesečnog održavanja paketa PRIVILÈGE računa iznosi 499 RSD.

Platne kartice

 • DinaCard

Debitna kartica omogućava plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji. Podizanje gotovine na bankomatima RBA banke je bez provizije. Izdavanje kartice je bez troškova i članarine.

 • Visa Gold*

Debitna kartica omogućava plaćanje robe i usluga uz posebne popuste, kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu. Specijalne pogodnosti za Visa Gold korisnike možete pogledati na sledećem linku.

*Korisnici Paket računa Privilège koji primaju zaradu ili imaju neki kreditni ili depozitni proizvod u RBA banci mogu dobiti VISA Gold karticu bez ikakvih troškova i obaveze plaćanja članarine.

 • SMS obaveštenja

Omogućavaju poruke o prilivu, poruke o plaćanju preko kartica i podizanju na bankomatima, poruke o generisanom izvodu, mogućnost upita u stanje po računu prema važećoj tarifi mobilne telefonije. 

Podizanje gotovine na bankomatima RBA banke je bez provizije. Izdavanje kartice u okviru Privilège paket računa je bez troškova i članarine.

Elektronsko bankarstvo

 •  E-bank paket

Omogućava pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa, pregled izvoda Vašeg dinarskog tekućeg računa, plaćanje računa proizvoljnom poveriocu, kupovinu i prodaju deviza, interne transfere (prebacivanje sredstvana u okviru Vaših računa), pregled štednih računa, pregled kredita.

 • M-bank

Aplikacija predstavlja E-bank rešenje za Vaš mobilni telefon, ona Vam omogućava pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa, plaćanje računa, kupovinu i prodaju deviza, pregled štednih računa (oročene i avista štednje, dinarske i devizne), pregled računa kreditnih kartica.

 • 3D Secure 

3D Secure je besplatna usluga koju Vam obezbeđuje RBA banka, u cilju povećanja Vaše bezbednosti prilikom plaćanja platnom karticom na internetu. Ovu uslugu možete koristiti prilikom plaćanja kod svih trgovaca koji su uključeni u MasterCard SecureCode i/ili Verified by Visa program. 3D Secure usluga Vam pruža dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše platne kartice tokom internet transakcije.

 

Popusti i druge pogodnosti

 

Povlašćeni kurs

Korisnici Privilege paket računa koji primaju zaradu preko RBA Banke ostvaruju pravo na povoljniji kurs za kupovinu / prodaju efektive u filijalama banke, preko E-bank i M-bank paketa i trajnog naloga. 

Životno osiguranje

Vlasnici Privilège paket računa dobijaju i riziko osiguranje sa osiguranom sumom od 100.000 RSD.

Besplatni trajni nalozi

Besplatni trajni nalozi za plaćanje računa javnim preduzećima i firmama sa kojima banka ima potpisane ugovore (Telenor, Telekom, Informatika, Infostan, EPS Snabdevanje, itd).

Popust

Popust od 15% prilikom kupovine proizvoda Travel paket koji omogućava putno i zdravstveno osiguranje za vreme putovanja u trajanju od 90 dana u toku godine.

Dina Aman

Debitna kartica, izdaje se na zahtev klijenta, bez naknade, omogućuje kupovinu u Aman prodavnicama sa popustom 5% za definisani asortiman.

 

Otvorite PRIVILÈGE paket račun

Chat
 

Elektronsko bankarstvo