Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Crédit Agricole Srbija postala RBA banka – promena deo procesa pripajanja Raiffeisen banci

Od 2. septembra 2022. godine Crédit Agricole banka Srbija AD Novi Sad promenila je naziv u RBA banka a.d. Novi Sad

Promena je izvršena u sklopu procesa pripajanja Raiffeisen banci a.d. Beograd, započetom u avgustu prošle godine potpisivanjem ugovora, dok se potpuna integracija očekuje do kraja drugog kvartala 2023. godine.

"U toku je intenzivan rad na obezbeđivanju što uspešnije integracije banaka i veoma smo zadovoljni onim što je do sada urađeno u cilju izgradnje velike, udružene banke“, izjavio je ovim povodom Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke.

"Promena naziva je još jedan korak bliže ka potpunom pripajanju i približavanju naše nove članice identitetu Raiffeisen brenda, a dugoročno gledano - ostvarenju cilja Raiffeisen grupacije o strateškom širenju poslovanja na ovom tržištu“.

Predsednik Izvršnog odbora RBA banke Petar Jovanović ističe da će banka nastaviti da građanima, poljoprivrednicima, malim i velikim kompanijama pruža uslugu visokog kvaliteta na koju su navikli.

Radujemo se što ćemo sredinom naredne godine, nakon pripajanja Raiffeisen banci, biti u mogućnosti da ponudimo klijentima širi spektar proizvoda i inovativniju uslugu kako bi kreirali još bolje korisničko iskustvo” naglasio je Jovanović.

Odgovori na najčešće postavljana pitanja o promeni naziva banke:

Fizička lica

1. Da li se zbog promene naziva banke nešto menja u mom poslovanju sa Crédit Agricole bankom?
Osim promene naziva banke, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa bankom kao i do sada.

2. Da li promena naziva znači i konačno spajanje Crédit Agricole i Raiffeisen banke?
Ne. Promena naziva je samo jedan u nizu koraka ka uspešnom spajanju Crédit Agricole i Raiffeisen banke. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

3. Kada će registracija novog naziva banke biti izvršena u Agenciji za privredne registre?
Nakon pribavljanja saglasnosti regulatora, registracija novog imena banke (RBA banka a.d. Novi Sad) u Agenciji za privredne registre će biti sprovedena 02.09.2022. godine.

4. Da li je sada potrebno da kao klijent nešto preduzmem?
Za sada ne. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni sa naše strane.

5. Da li posle promene naziva banke mogu i u ekspoziturama Raiffeisen banke da obavljam sve poslove koje sam dosad obavljao/la u Crédit Agricole ekspoziturama?
Sve radnje koje zahtevaju odlazak u ekspozituru, Vi, kao klijent Crédit Agricole banke, nastavljate da obavljate kao i do sada, u ekspoziturama Crédit Agricole banke (koje će imati novo ime i nova obeležja RBA banke).

Raiffeisen i Crédit Agricole/RBA banka su i dalje dva odvojena pravna lica, posluju kao dve odvojene banke koje su članice iste grupacije.

6. Da li će se nešto promeniti u funkcionisanju ekspozitura Crédit Agricole banke?
U funkcionisanju ekspozitura neće biti promena, osim izmena u vizuelnim obeležjima u skladu sa novim nazivom i logom banke.

7. Da li će moje Crédit Agricole kartice normalno funkcionisati ili treba da dođem da ih zamenim?
Kartice Crédit Agricole banke (kako debitne, tako i kreditne) će funkcionisati normalno, kao i do sada. Banka će Vas blagovremeno informisati kada Vaša kartica treba da bude zamenjena, odnosno kada bude istekla.

8. Da li nakon promene naziva mogu da koristim bankomate obe banke bez provizije?
Počev od 2. septembra 2022. godine neće Vam se naplaćivati naknada za podizanje novca na bankomatima Raiffeisen banke niti RBA banke, nezavisno od toga čiji ste klijent. Svakako, možete da koristite bankomate obe banke (Raiffeisen i Crédit Agricole/RBA).

9. Da li mogu da nastavim da koristim Crédit Agricole aplikacije za mobilno i internet bankarstvo? Ako ne, da li moram da dolazim u banku da bih instalirao/la novu aplikaciju?
Da, nastavljate da koristite iste aplikacije za mobilno i internet bankarstvo, uz korišćenje već postavljene lozinke. Jedina promena do koje će doći 3.9.2022. jeste novi dizajn u skladu sa novim brendom i logotipom nove, RBA banke.

Što se tiče aplikacije za mobilno bankarstvo, jedino što morate da uradite je updejt aplikacije na Application store-u. Aplikacija za internet bankarstvo će biti na novom linku, koji će biti dostupan na websajtu banke.

10. Da li će moji postojeći ugovori sa bankom ostati na snazi ili je potrebno da dođem u filijalu radi promene ugovornih uslova?
Svi Vaši ugovori sa bankom ostaće na snazi, po uslovima definisanim na dan potpisivanja i neće biti potrebno da zbog toga posećujete filijalu.

11. Da li će promena naziva banke dovesti do nekih promena na mojim računima u Crédit Agricole   banci?
Ne, Vaši podaci, kao i podaci o Vašim računima, ostaju nepromenjeni.

12. Da li se sa promenom naziva banke nešto menja u poslovima banke sa inostranstvom? Treba li nešto da preduzmem, kao klijent banke?
Banka je promenila svog korespondenta u inostranstvu, te je potrebno da svojim uplatiocima iz inostranstva, dostavite nove instrukcije za usmeravanje priliva, koje možete pronaći na sajtu banke u delu pod nazivom Opšti uslovi poslovanja, a koje su vam i dostavljene u prethodnom periodu putem različitih kanala komunikacije. U slučaju da ih niste videli ili dobili, posetite matičnu filijalu RBA banke gde ćete dobiti nove instrukcije. Nakon što banka ugasi svoje račune kod CA Group 15.09.2022. nalozi za uplatu po starim instrukcijama priikom realizacije će biti automatski odbijani.

13. Da li će doći do nekih promena u korisničkom servisu?
Neće doći do promena u korisničkom servisu. Svi klijenti će imati istu uslugu kao i do sada.

14. Da li čekovi koje mi je izdala Crédit Agricole banka i dalje važe?
Svi čekovi koje je Crédit Agricole banka izdala važe kao i do sad, i možete ih koristiti bez problema.

15. Da li će se promeniti osoba sa kojom kontaktiram u banci?
Ne, neće se menjati kontakt osoba sa kojom sarađujete u banci. Jedina promena će biti izmenjena i-mejl adresa te osobe, tako što će umesto dosadašnje ekstenzije @creditagricole.rs, ekstenzija glasiti: @rbabanka.rs. Dakle, i-mejl adrese zaposlenih banke će počev od 3. septembra 2022. godine glasiti: ime.prezime@rbabanka.rs.

16. Da li će se promeniti veb sajt banke i koju stranicu ubuduće mogu da posećujem za sve informacije?
Da, počev od 3. septembra 2022. godine doći će do promene adrese veb sajta banke, u skladu sa promenom naziva banke. Nova adresa glasiće: www.rbabanka.rs. Dosadašnja stranica www.creditagricole.rs biće ugašena.

Pravna lica

1. Da li se zbog promene naziva banke nešto menja u mom poslovanju sa Crédit Agricole bankom?
Osim promene naziva banke, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. Nastavljate da obavljate poslove sa bankom kao i do sada.

2. Da li promena naziva znači i konačno spajanje Crédit Agricole i Raiffeisen banke?
Ne. Promena naziva je samo jedan u nizu koraka ka uspešnom spajanju Crédit Agricole i Raiffeisen banke. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

3. Kada će registracija novog naziva banke biti izvršena u Agenciji za privredne registre?
Nakon pribavljanja saglasnosti regulatora, registracija novog imena banke (RBA banka a.d. Novi Sad) u Agenciji za privredne registre će biti sprovedena 02.09.2022. godine.

4. Da li je sada potrebno da kao klijent CA banke nešto preduzmem?
Za sada ne. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni sa naše strane.

5. Da li nakon promene naziva banke mogu i u ekspoziturama Raiffeisen banke da obavljam sve poslove koje sam dosad obavljao/la u Crédit Agricole ekspoziturama?
Sve radnje koje zahtevaju odlazak u ekspozituru, Vi, kao klijent Crédit Agricole banke, nastavljate da obavljate kao i do sada, u ekspoziturama Crédit Agricole banke (koje će imati novo ime i nova obeležja RBA banke).

Raiffeisen i Crédit Agricole/RBA banka su i dalje dva odvojena pravna lica, posluju kao dve odvojene banke koje su članice iste grupacije.

6. Da li će se nakon promene naziva menjati i brojevi računa u Crédit Agricole banci?
Brojevi računa se neće menjati do potpune integracije, tj. spajanja dve banke u jednu. Konačno spajanje se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni s naše strane.

7. Da li će biznis kartice izdate od strane Crédit Agricole banke normalno funkcionisati ili treba da dođem da ih zamenim?
Kartice Crédit Agricole banke će funkcionisati normalno, kao i do sada. Banka će Vas blagovremeno informisati kada Vaša kartica treba da bude zamenjena, odnosno kada bude istekla.

8. Da li nakon promene naziva mogu da koristim bankomate obe banke bez provizije?
Počev od 2. septembra 2022. godine neće Vam se naplaćivati naknada za podizanje novca na bankomatima Raiffeisen banke niti RBA banke, nezavisno od toga čiji ste klijent. Svakako, možete da koristite bankomate obe banke (Raiffeisen i Crédit Agricole/RBA).

9. Da li mogu da nastavim da koristim Crédit Agricole aplikacije za internet bankarstvo? Ako ne, da li moram da dolazim u banku da bih instalirao/la novu aplikaciju?
Da, možete da nastavite da koristite Crédit Agricole aplikacije za internet bankarstvo. Biće potrebno je da uradite updejt Office banking ili Halcom aplikacije, u zavisnosti koju koristite. Sve operacije moći ćete da obavljate na postojećoj, uz korišćenje već postavljene lozinke. Jedina promena do koje će doći 3.9.2022. jeste novi dizajn u skladu sa novim brendom i logotipom nove, RBA banke.

10. Da li će moji postojeći ugovori sa bankom ostati na snazi ili je potrebno da dođem u filijalu radi promene ugovorenih uslova?
Svi Vaši ugovori sa bankom ostaće na snazi do svog isteka, po uslovima definisanim na dan potpisivanja i neće biti potrebno da zbog toga posećujete filijalu.

11. Da li se sa promenom naziva banke nešto menja u poslovima banke sa inostranstvom? Treba li nešto da preduzmem, kao klijent banke?
Banka je promenila svog korespondenta u inostranstvu, te je potrebno da svojim partnerima dostavite nove instrukcije za usmeravanje priliva, koje možete pronaći na sajtu banke u delu pod nazivom Opšti uslovi poslovanja, a koje su vam i dostavljene u prethodnom periodu putem različitih kanala komunikacije. U slučaju da ih niste videli ili dobili, pozovite kolege iz RBA banke sa kojima ste u redovnoj komunikaciji, koji imaju više informacija i pomoćiće vam. Nakon što banka ugasi svoje račune kod CA Group 15.09.2022. nalozi za uplatu po starim instrukcijama priikom realizacije će biti automatski odbijani.

12. Da li će doći do nekih promena u korisničkom servisu?
Neće doći do promena u korisničkom servisu. Svi klijenti će imati istu uslugu kao i do sada.

13. Da li će se promeniti osoba sa kojom kontaktiram u banci?
Ne, neće se menjati kontakt osoba sa kojom sarađujete u banci. Jedina promena će biti izmenjena i-mejl adresa te osobe, tako što će umesto dosadašnje ekstenzije @creditagricole.rs, ekstenzija glasiti: @rbabanka.rs. Dakle, i-mejl adrese zaposlenih banke će počev od 3. septembra 2022. godine glasiti: ime.prezime@rbabanka.rs.

14. Da li će se promeniti veb sajt banke i koju stranicu ubuduće mogu da posećujem za sve informacije?
Da, počev od 3. septembra 2022. godine doći će do promene adrese veb sajta banke, u skladu sa promenom naziva banke. Nova adresa glasiće: www.rbabanka.rs. Dosadašnja stranica www.creditagricole.rs biće ugašena.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo