Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Paket račun CONFORT

Korišćenjem Paket računa CONFORT napravili ste korak više i dostigli nivo potpuno zaokruženog bankarskog servisa. Standardna ponuda prilikom otvaranja tekućeg računa ovim paketom je unapređena, a Vi kao vlasnik privilegovani da istu koristite!

Confort paket račun obuhvata:

 

  • Dinarski i devizni tekući račun
  • DinaCard  i Visa Classic debitne kartice
  • eBank i mBank servisi
  • Povlašćeni kurs

Cena mesečnog održavanja paketa CONFORT računa iznosi 290 RSD

Platne kartice

  • DinaCard

Debitna kartica omogućava plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji. Podizanje gotovine na bankomatima RBA banke je bez provizije. Izdavanje kartice je bez troškova i članarine.

 

  • Visa Classic

Debitna kartica omogućava plaćanje robe i usluga kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu. Podizanje gotovine na bankomatima RBA banke je bez provizije. Izdavanje kartice u okviru Confort paket računa je bez troškova i članarine.

Elektronsko bankarstvo

 

  • E-bank paket

Omogućava pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa, pregled izvoda Vašeg dinarskog tekućeg računa, plaćanje računa proizvoljnom poveriocu, kupovinu i prodaju deviza, interne transfere (prebacivanje sredstvana u okviru Vaših računa), pregled štednih računa, pregled kredita.

  • M-bank

Aplikacija predstavlja E-bank rešenje za Vaš mobilni telefon, ona Vam omogućava pregled stanja i prometa Vaših dinarskih i deviznih računa, plaćanje računa, kupovinu i prodaju deviza, pregled štednih računa (oročene i avista štednje, dinarske i devizne), pregled računa kreditnih kartica.

  • SMS obaveštenja

Omogućavaju poruke o prilivu, poruke o plaćanju preko kartica i podizanju na bankomatima, poruke o generisanom izvodu, mogućnost upita u stanje po računu prema važećoj tarifi mobilne telefonije. 

  • 3D Secure

3D Secure je besplatna usluga koju Vam obezbeđuje RBA banka, u cilju povećanja Vaše bezbednosti prilikom plaćanja platnom karticom na internetu. Ovu uslugu možete koristiti prilikom plaćanja kod svih trgovaca koji su uključeni u MasterCard SecureCode i/ili Verified by Visa program. 3D Secure usluga Vam pruža dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše platne kartice tokom internet transakcije.

 

Popusti i druge pogodnosti

 

Povlašćeni kurs

Korisnici Confort paket računa koji primaju zaradu preko RBA Banke ostvaruju pravo na povoljniji kurs za kupovinu / prodaju efektive u filijalama banke, preko E-bank i M-bank paketa i trajnog naloga. 

Popust

Popust od 5% prilikom kupovine proizvoda Travel paket koji omogućava putno i zdravstveno osiguranje za vreme putovanja u trajanju od 90 dana u toku godine.

 Dina Aman

Debitna kartica, izdaje se na zahtev klijenta, bez naknade, omogućuje kupovinu u Aman prodavnicama sa popustom 5% za definisani asortiman. 

 

Otvorite CONFORT paket račun

Povezani proizvodi u ponudi RBA banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo