Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Višenamenska kreditna linija

Kreditna linija je odlično rešenje za Vas ukoliko Vaše preduzeće ima često potrebu za korišćenjem kratkoročnih kredita, garancija i akreditiva.

Klijentu se u zavisnosti od njegove kreditne sposobnosti odobrava određeni limit u okviru kog može na brz i efikasan način da koristi neki ili sve navedene proizvode, krećući se do odobrenog limita budući da pojedinačni zahtevi ne podležu ponovnim detaljnim analizama poslovanja.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo