Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

FX poslovanje i platni promet sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom podrazumeva plaćanja, naplate i prenose po osnovu tekućih i kapitalnih poslova u stranim sredstvima plaćanja kao i u RSD između rezidenata i nerezidenata.

RBA Banka, članica Raiffeisen grupacije iz Austrije, jedne od vodećih bankarskih grupacija u Evropi, omogućuje vam jedostavna i efikasna rešenja za izvršenje plaćanja ka inostranstvu.

Korišćenje deviznog računa otvoren kod RBA banke omogućava kompletnu i efikasnu uslugu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom:

  • Plaćanja ka inostranstvu
  • Naplate iz inostranstva
  • Prenos i plaćanja u zemlji

FX poslovanje

Kupoprodaja deviza

Odeljenje za prodaju proizvoda sa tržišta kapitala RBA banke je na raspolaganju akreditovanim korporativnim klijentima banke.

Ovaj servis omogućava klijentima direktan kontakt telefonom ili e-mailom sa odeljenjem koje može ponuditi trenutnu cenu otkupa ili prodaje domaće i strane valute.
U zavisnosti od Vaših potreba moguće je izvršiti kupoprodaju deviza i to:

Kotacije kursa su trenutne i podrazumevaju cenu sa interbankarskog tržišta.

Prednost akreditovanih klijenata je u najboljim kotacijama, kao i u današnjem datumu valute za sva plaćanja u inostranstvu.
Akreditovanje se vrši potpisivanjem Ugovora o transakcijama telefonskim putem.

Kontakt:
e-mail: treasury_kotacije@rbabanka.rs

Chat
 

Elektronsko bankarstvo