Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Krediti

Proizvođačima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, individualnim gazdinstvima, preduzetnicima ili preduzećima, kao i zemljoradničkim zadrugama u mogućnosti smo da ponudimo:

 • Kompletno finansiranje obrtnih, trajnih obrtnih i osnovnih sredstava,
 • Finansiranje većih investicija kao što su kupovina zemljišta, izgradnja farmi ili skladišnih kapaciteta,
 • Finansiranje nabavke mehanizacije i opreme putem kredita ili lizinga,
 • Garancije i ostale proizvode iz domena dokumentarnog poslovanja,
 • Kredite indeksirani u evrima kao i dinarske kredite bez indeksacije. Ročnost kredita se uskađuje sa ekonomskim ciklusom namene finansiranja. Amortizacija kredita prilagođena je ciklusu poljoprivredne proizvodnje,
 • Podršku programa subvencionisanih kredita i podršku programima pokrajinskih i republičkih fondova za razvoj i garancijskih fondova.

RBA banka će Vam pružiti finansijsku podršku prilikom aktivnosti kao što su:

 • Nabavka repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i kupovina stočne hrane,
 • Tov životinja duži od 12 meseci,
 • Podizanje višegodišnjih zasada,
 • Kupovina poljoprivredne mehanizacije i opreme,
 • Kupovina krava, junica, teladi,
 • Nabavka plastenika i sistema za navodnjavanje,
 • Kupovina zemljišta,
 • Izgradnja farmi, silosa i hladnjača,
 • Refinansiranje kredita u drugim bankama.

 

Podršku RBA banke mogu da dobiju poljoprivredni proizvođači:

 • koji obrađuju više od 20ha zemlje ili
 • imaju godišnje prihode od poljoprivredne proizvodnje veće od 30.000 EUR ili
 • imaju minimalni godišnji prihod veći od 15.000 EUR godišnje ukoliko su kooperanti izvozno orijentisanih preduzeća i učestvuju u programu praćenja odabranih gazdinstava, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu u Vojvodini.

 

Elektronsko bankarstvo