Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Važeći opšti uslovi poslovanja

Terminski plan

 • Terminski plan za platne transakcije korisnika platnih usluga - potrošača
 • Terminski plan za platne transakcije korisnika platnih usluga pravnih lica i preduzetnika

Ostale tarife i naknade

 • Tarifa krediti za fizička lica

Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom

 • Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom za potrošače
 • Lista reprezentativnih usluga povezanih sa platnim računom za preduzetnike i pravna lica

Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga – potrošača

Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga-preduzetnika i pravno lice

 • Pregled usluga i naknada-Devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike - Rezidenti
 • Pregled usluga i naknada-Dinarski platni račun za pravna lica i preduzetnike - Namenski računi
 • Pregled usluga i naknada-Devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike - Namenski računi
 • Pregled usluga i naknada-Devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike - Nerezidenti
 • Pregled usluga i naknada-Dinarski platni račun za pravna lica i preduzetnike Liberte pro
 • Pregled usluga i naknada-Dinarski platni račun za pravna lica i preduzetnike 

Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga –preduzetnici koji se primenjuje od 21.01.2021.

 • Pregled usluga i naknada - Dinarski platni račun za preduzetnike
 • Pregled usluga i naknada - Dinarski platni račun za preduzetnike Liberte pro
 • Pregled usluga i naknada - Dinarski platni račun za preduzetnike – Namenski račun
 • Pregled usluga i naknada – Devizni platni račun za preduzentike – Rezidenti
 • Pregled usluga i naknada – Devizni platni račun za preduzetnike –Nerezidenti
 • Pregled usluga i naknada –Devizni platni račun za preduzetnike – Namenski račun

Pregled usluga i naknada za korisnika platnih usluga – pravna lica koji se primenjuju od 14.12.2020.

 • Pregled usluga i naknada-Dinarski platni računa za pravna lica
 • Pregled usluga i naknada – Dinarski platni račun za pravna lica Liberte pro
 • Pregled usluga i naknada -  Dinarski platni račun za pravna lica –Namenski računi
 • Pregled usluga i naknada – Devizni platni račun za pravna lica – Rezidenti
 • Pregled usluga i naknada – Devizni platni račun za pravna lica –Nerezidenti
 • Pregled usluga i naknada –Devizni platni račun za pravna lica – Namenski račun

Informacije u vezi sa promenom platnog računa

 •  Informacija o usluzi promene platnog računa-pravna lica i preduzetnici
 •  Informacija o usluzi promene platnog računa-fizička lica

Povezani proizvodi u ponudi RBA banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo