Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Najčešće postavljena pitanja

Štednja

 

 • Da li u zavisnosti od visine novčanih sredstava može da se određuje kamatna stopa na depozite ili je ona fiksna u skladu sa važećom tarifom?

Kamatna stopa na štednju, definisana je u skladu sa važećom tarifom i dostupna je na sajtu Banke putem linka https://bit.ly/2YzhHMe , kao i u svim RBA filijalama. 

 • Da li mogu da obnovim ili sklopim ugovor o depozitu online?

Za obnavljanje ugovora neophodno je da posetite svoju matičnu filijalu.

U slučaju da ste novi klijent i želite da uspostavite poslovnu saradnju sa našom Bankom, depozitni račun možete otvoriti u najbližoj filijali Banke, po Vašem izboru. Radi uštede u vremenu preporučujemo zakazivanje sastanka u filijali podnošenjem zahteva putem sledećeg linka: https://bit.ly/3eDjeqh , gde sa leve strane ekrana imate mogućnost da uspostavite komunikaciju klikom na opciju „Započnite kominkaciju sa Vašim savetnikom”. Nakon unosa podataka, kontaktiraćemo Vas radi potvrde termina sastanka. 

 • Imam deviznu štednju koja je istekla i želim da je podignem. Da li mogu ovlastiti treće lice da to učini u moje ime?

Za podizanje devizne štednje je moguće ovlastiti treće lice.

Postoje dva načina davanja ovlašćenja: lično u filijali Banke ili putem ovlašćenja koje je overeno od strane nadležnog organa.

Za ovlašćenje koje je overeno od strane nadležnog organa je potrebno voditi računa da ne bude starije od jedne godine od dana overe u trenutku dostavljanja Banci.

Sva ovlašćenja važe do njihovog opoziva. 

 • Koliko je osigurana suma depozita?

Osigurani iznos je iznos osiguranog depozita do 50.000 evra po deponentu u Banci. 

 

Elektronsko bankarstvo

 

 • Šta da radim u slučaju kada zaboravim lozinku na e bank-u?

Ukoliko ste zaboravili lozinku za svoj e bank nalog, a posedujete korisničko ime, možete aktivirati svoj nalog tako što ćete izabrati opciju „Zaboravljena lozinka“ i pratiti korake kroz koji Vas vodi aplikacija.

Detaljan sled koraka nalazi se u uputstvu koje možete pronaći na sledećem linku https://bit.ly/2CBDevg ili na Početnoj stranici u sekciji E BANK, odabirom opcije Građani, Uputstvo za Asseco e-bank. 

 • Koji je maksimalan period prilikom pregleda transakcija plaćanja preko e banka?

Maksimalan period u kome je moguće izvršiti uvid u transakcije putem e banka, odnosi se na tekuću i celu prethodnu godinu. Ukoliko vam je ipak potreban pregled transakcija za duži vremenski period, u tom slučaju je neophodno otići u matičnu filijalu, kako bi Vam obezbedila potrebne informacije. Radi uštede u vremenu u tom slučaju preporučujemo zakazivanje sastanka u filijali, podnošenjem zahteva putem sledećeg linka: https://bit.ly/2VkJGNQ , gde je sa leve strane ekrana potrebno da odaberete opciju „Započnite kominkaciju sa Vašim savetnikom”. Nakon unosa podataka, kontaktiraćemo Vas radi potvrde termina sastanka. 

 • Da li je obavezan unos modela plaćanja prilikom popunjavanja elektronskog virmana?

Prilikom popunjavanja elektronskog virmana na e bank ili m bank aplikaciji nije obavezan unos modela plaćanja, osim za plaćanje ka državnim ustanovama, odnosno računima koji počinju sa 840, gde je potrebno uneti model 97. 

 • Da li preko e bank aplikacije može da se dobije instrukcija za deviznu uplatu?

Instrukcije za deviznu uplatu nisu dostupne putem e bank aplikacije, ali aktiviranjem m bank aplikacije biće Vam na raspolaganju detalji vezani za devizni račun, gde je u detaljima vidljiv IBAN broj Vašeg računa. Ukoliko nemate aktiviranu m bank aplikaciju, možete je aktivirati prateći sledeći link: https://bit.ly/2YxYOti . Podaci vezani za banku koji su važni za deviznu uplatu možete naći na sledećem linku: https://bit.ly/3dECcvo u delu Osnovni podaci o Banci.

Takođe, instrukciju za deviznu uplatu moguće dobiti i pozivanjem Komercijalnog Kontakt Centra Banke, koji vam je dostupan svakog radnog dana od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h. Broj telefona za pozive iz fiksne mreže je 0700 700 500 a za pozive putem mobilne telefonije i iz inostranstva je 021 4876 888.  

 • Da li postoji opcija za štampanje plaćenih naloga?

Svi plaćeni odnosno realizovani nalozi putem e bank aplikacije, mogu se odštampati. Pored ovoga moguće je štampati i izvode sa e bank-a. 

 • Zašto moram da dođem u filijalu za kredencijale za instalaciju i pokretanje e bank aplikacije?

Dolazak u matičnu filijalu radi preuzimanja kredencijala za instalaciju i pokretanje e bank aplikacije potreban je u slučaju da ste ranije izabrali paket račun ali niste potpisali pristupnicu za e bank, u kojoj su navedeni svi potrebni podaci za aktiviranje.

Ukoliko ste pak potpisali pristupnicu, odlazak u filijalu nije neophodan, nego je aktiviranje moguće i putem poziva Komercijalnom Kontakt Centru Banke, koji vam je dostupan svakog radnog dana od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h putem sledećih brojeva telefona: za pozive sa fiksne mreže 0700 700 500 ili putem mobilne telefonije i iz inostranstva putem broja 021 4876 888. 

 • Da li je na e banku vidljiv iznos oročenog depozita?

Na e bank aplikaciji je vidljiva informacija o oročenim depozitima u sekciji računi štednje - detalji. Izborom konkretne partije, na raspolaganju su i detalji vezani za raspoloživo stanje na dan pregleda, informacija po promenama na partiji, uslovima vezanim za kamatnu stopu i druge informacije. 

 • Da li mogu da promenim lične podatke putem e banka?

Promena ličnih podataka putem e bank aplikacije, na žalost još uvek nije moguća. Za ovakve izmene neophodno je posetiti matičnu filijalu. Radi uštede u vremenu preporučujemo zakazivanje sastanka u filijali podnošenjem zahteva putem sledećeg linka:  https://bit.ly/3i7Frij , gde je sa leve strane ekrana potrebno da odaberete opciju „Započnite kominkaciju sa Vašim savetnikom”. Nakon unosa podataka, kontaktiraćemo Vas radi potvrde termina sastanka. 

 • Da li mogu da storniram uneti nalog za plaćanje?

Nalog možete da  stornirate samo ukoliko je u statusu „Na čekanju“. U tom slučaju je potrebno je da u najkraćem roku pozovete Komercijalni Kontakt Centar Banke na broj 0700 700 500 ukoliko pozivate sa fiksnog telefona ili na broj telefona 021 4876 888, ukoliko pozivate sa mobilnog telefona ili iz inostranstva. Radno vreme Komercijalnog Kontakt Centra Banke je svaki radni dan od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h. Ukoliko je nalog u statusu „Spreman za slanje u kliring“ ili „Konačno realizovan“, storniranje nije moguće. 

Mobilno bankarstvo 

 • Kako mogu da aktiviram m bank aplikaciju bez odlaska u filijalu?

Ukoliko posedujete e bank aplikaciju, aktiviranje m bank aplikacije moguće je da preko opcije „Aktivacija mBankinga“. Detaljno uputstvo za aktiviranje m bank naloga, putem e bank opcije možete pronaći na sledećem linku: https://bit.ly/3fYcLGL .

U slučaju da duže vremena niste koristili e bank aplikaciju, čije posedovanje je preduslov za aktiviranje m bank aplikacije bez dolaska u filijalu, pozivamo Vas da nam se obratite na broj 0700 700 500 ukoliko pozivate sa fiksnog telefona ili na broj telefona 021 4876 888, ukoliko pozivate sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, kako bismo zajedno aktivirali Vašu uslugu. Radno vreme Komercijalnog Kontakt Centra Banke je svaki radni dan od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h. 

 • Nakon koliko pogrešnih unosa se blokira PIN kod na m bank aplikaciji?

M bank nalog se automatski zaključava ukoliko ste uneli pogrešan PIN kod 3 puta. 

 • Šta raditi u slučaju kada blokiram pin kod za m bank aplikaciju?

Ponovno aktiviranje m bank aplikacije je moguće bez dolaska u filijalu, ukoliko posedujete aktivnu e bank aplikaciju. Detaljno uputstvo za aktiviranje m bank naloga, putem e bank opcije možete pronaći na sledećem linku: https://bit.ly/2BEmL9e .

U slučaju da duže vremena niste koristili e bank aplikaciju, čije posedovanje je preduslov za aktiviranje m bank aplikacije bez dolaska u filijalu, pozivamo Vas da nam se obratite na broj 0700 700 500 ukoliko pozivate sa fiksnog telefona ili na broj telefona 021 4876 888, ukoliko pozivate sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, kako bismo zajedno aktivirali Vašu uslugu. Radno vreme Komercijalnog Kontakt Centra Banke je svaki radni dan od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h.

 • Koji je maksimalan period prilikom pregleda transakcija plaćanja preko m banka?

Ukoliko želite da izvršite uvid u transakcije  putem m banka, to je moguće učiniti za period od 32 dana. Uvid možete učiniti izborom opcije Istorija transakcija,  podešavanjem filtera za određeni period koji neće biti veći od 32 dana (npr. 01.04.2019. do 29.04.2019. godine). Dodatno je važno da znate da aplikacija podržava najviše 50 transakcija odabranog filtera, te je potrebno da suzite pretragu unosom više filtera. 

 • Da li preko m bank aplikacije mogu da dobijem instrukcija za deviznu uplatu?

U m bank aplikaciji omogućen Vam je pristup deviznom platnom računu, koji u detaljima sadrži IBAN oznaku deviznog računa, koja uz swift kod Banke predstavlja instrukciju za deviznu uplatu. Swift kod možete pronaći putem sledećeg linka: https://bit.ly/3eNTvM9 u delu Osnovni podaci o Banci.

Takođe, instrukciju za deviznu uplatu moguće dobiti i pozivanjem Komercijalnog Kontakt Centra Banke, koji vam je dostupan svakog radnog dana od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h. Broj telefona za pozive iz fiksne mreže je 0700 700 500 a za pozive putem mobilne telefonije i iz inostranstva je 021 4876 888.  

 • Da li preko e bank/m bank aplikacije mogu sam da oročim ili razoročim novčana sredstva?

Za sada je oročenje deviznih sredstava moguće uraditi samo u poslovnici matične filijale. Kako biste uštedeli vreme preporučujemo zakazivanje sastanka u filijali, podnošenjem zahteva za sastanak putem sledećeg linka:  https://bit.ly/3eG1HxK , gde je sa leve strane ekrana potrebno da odaberete opciju „Započnite kominkaciju sa Vašim savetnikom”. Nakon unosa podataka, kontaktiraćemo Vas radi potvrde termina sastanka. 

 • Da li je elektronski virman dokaz uplate i bez pečata / potpisa?

Nakon što ste izvršili uplatu elektronskim putem, novac stiže na račun primaoca, dok se u Vašoj m bank aplikaciji formira elektronski virman. Na osnovu elektronskog virmana moguće je da primalac utvrdi uplatu, ukoliko ima mogućnost uvida u račun. Kada govorimo o primaocima uplata koji su pravna lica, odnosno državni organi, koji u velikoj većini nemaju direktan uvid u račune i uplate, kao dokaz se prihvata štampan virman, sa pečatom i potpisom. Imajući u vidu navedeno, štampa virmana je moguća iz e bank aplikacije, a pečat i potpis možete da dobijete u najbližoj filijali Banke. 

 • Da li će aplikacija nakon svakog ažuriranja sistema tražiti novi registracioni ID?

Do potrebe nove registracije dolazi samo u određenim slučajevima, kada su u pitanju veće izmene sistema. Banka o ovakvim promenama uvek blagovremeno obevesti klijente slanjem obeveštenja na izabrani kanal komunikacije i objavljivanjem izmene na web sajtu Banke.

Ukoliko se radi o ovakvoj promeni sitema, koja podrazumeva ponovno aktiviranje m bank aplikacije, do njega može doći tako što će se aplikacija za mobilno bankarstvo ažurirati automatski, ukoliko je telefon tako podešen, odnosno ručno, ukoliko je korisnik telefona izabrao ovu opciju na svom uređaju za ažuriranje aplikacija.

U bilo kojoj od ove dve situacije, aktiviranje aplikacije je potrebno sprovesti korišćenjem e bank aplikacije, prateći uputstva putem sledećeg linka: https://bit.ly/31ioSdz

U slučaju da duže vremena niste koristili e bank aplikaciju, čije posedovanje je preduslov za aktiviranje m bank aplikacije bez dolaska u filijalu, pozivamo Vas da nam se obratite na broj 0700 700 500 ukoliko pozivate sa fiksnog telefona ili na broj telefona 021 4876 888, ukoliko pozivate sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, kako bismo zajedno aktivirali Vašu uslugu. Radno vreme Komercijalnog Kontakt Centra Banke je svaki radni dan od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h. 

 • Zbog čega mi izlazi obaveštenje da nije dobar pin, uvek kucam isti?

Uvođenjem usluge instant plaćanja, došlo je do značajne izmene m bank aplikacije, kako bi nova usluga mogla da funkcioniše.

Tom izmenom je obuhvaćena dužina PIN koda, koja je u novoj aplikaciji skraćena sa 6 cifara na 4.

Vaša m bank aplikacija u telefonu je ažurirana, te je iz tog razloga neophodno da ispratite korake kako Vas ona vodi, da biste formirali novi PIN kod, koji ćete ubuduće koristiti za logovanje na aplikaciju.

Detaljnije obaveštenje o ovoj izmeni možete naći prateći link: https://bit.ly/31hs3SK

 • Kako da konvertujem novac u drugu valutu?

Konverziju novca u drugu valutu možete uraditi u e bank i m bank aplikaciji.

Ukoliko želite da uradite konverziju u m bank aplikaciji, to možete uraditi izborom opcije  „Menjačnica“ u RBA mBank aplikaciji. Detaljno opisan proces ćete naći prateći link https://bit.ly/2BDuiVY  u segmentu Plati i podkategoriji Menjačnica .

Ukoliko pak želite da uradite konverziju koristeći  e bank aplikaciju, to je omogućeno izborom  koristeći opcije „Kupoprodaja deviza“, koja se nalazi u sekciji „Plaćanje“. Detaljan proces je opisan i možete ga pronaći prateći link https://bit.ly/31eAm1Q u segmentu Plaćanja i podkategoriji Kupoprodaja deviza. 

 • Promenio sam telefon i ne mogu da pokrenem aplikaciju?

Ukoliko ste promenili telefonski aparat potrebno je da ponovo preko google/apple prodavnice preuzmete aplikaciju mobilnog bankarstva. Detaljno uputstvo koje se odnosi na ponovno aktiviranje m bank aplikacije, nalazi se na sledećem linku: https://bit.ly/3dI44it.

Devizno poslovanje 

 • Na koji način treće lice može da mi izvrši uplatu iz inostranstva?

Ukoliko treće lice želi da Vam uplati novac, i pri tom se nalazi u inostranstvu, biće mu neophodna instrukcija za deviznu uplatu. 

 • Pozivanjem Komercijalnog Kontakt Centra Banke, koji vam je dostupan svakog radnog dana od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h. Broj telefona za pozive iz fiksne mreže je 0700 700 500 a za pozive putem mobilne telefonije i iz inostranstva je 021 4876 888. 
 • Preuzimanjem u bilo kojoj RBA filijali na lični zahtev.
 • Putem m bank aplikacije na raspolaganju su podaci vezani za devizni račun, gde je u detaljima vidljiv Vaš IBAN broj. Podaci vezani za Banku, koji su važni za deviznu uplatu možete pronaći na sledećem linku:https://bit.ly/2Z9g6vX u delu Osnovni podaci o Banci. 
 • Postoji li na sajtu kalkulator za troškove deviznog plaćanja?

Troškovi deviznog plaćanja su definisani tarifom, koja se nalazi na web sajtu banke.

Tarifi možete pristupiti putem sledećeg linka: https://bit.ly/385M7c4 odlaskom na dno stranice i izborom opcije u segmentu Potrebna dokumenta i tarife, gde ćete preuzimanjem fajla Pregled tarifa za potrošače moći da utvrdite željene troškove.

U cilju lakšeg snalaženja, saželi smo informacije vezane za troškove nalogodavca u slučaju deviznog plaćanja i oni su sledeći:

 • Trošak od 0,80% od iznosa koji je predmet plaćanja, odnosno minimum 1.000 RSD, a maksimum 30.000 RSD,
 • Trošak swift-a u iznosu od 480,00 RSD
 • Trošak ino banke koji snosi nalogodavac, u iznosu od 0,20% odnosno minimum 1.200 RSD, a maksimum 5.000 RSD. 

Online plaćanja i kartice 

 • Da li postoji internet kartica?

Naša Banka ne izrađuje i ne izdaje posebne internet kartice, ali svi klijenti,  u okviru svojih paket računa,  na raspolaganju imaju Visa debitne platne kartice, uz pomoć kojih mogu da plaćaju usluge putem interneta na siguran način, obezbeđen 3D secure sistemom. Više o 3D secure sistemu možete pronaći putem sledećeg linka: https://bit.ly/2NyIemS

 • Da li je bezbedno ostavljati podatke sa kartice (broj kartice, CVV kod, datum važenja kartice) na sajtovima gde preko kojih se vrši plaćanje?

Iako je sa strane RBA Banke učinjeno sve da plaćanje bude sigurno i obezbeđeno na više načina, naš savet  je da prilikom online plaćanja ne čuvate svoje podatke na sajtovima gde je plaćanje izvršeno. 

 • Šta da radim u slučaju ako izgubim karticu ili posumnjam na zloupotrebu iste?

Ukoliko ste izgubili, odnosno ukoliko je Vaša platna kartica već zloupotrebljena, neophodno je da u  najkraćem roku blokirate karticu i o tome obavestite Banku kako bi bile sprovedene sve potrebne akcije u cilju zaštite Vaših finansija.

Blokadu kartice možete uraditi na sledeće načine:

 • Pozivanjem broja 0700 700 500 ili 021 4876 888 i biranjem opcije 2 na govornom aparatu, tokom 24 časa
 • Pozivanjem broja 0700 700 500 ili 021 4876 888 i biranjem opcije 0 na govornom aparatu javiće se operater Komercijalnog Kontakt centra u radno vreme radnim danima od 08 do 20 časova i subotom od 08 do 13
 • Putem svog e bank / m bank naloga, izborom opcije blokada kartice
 • Odlaskom u filijalu. 
 • Kako mogu da promenim limit po kartici?

Promenu dnevnog i mesečnog limita potrošnje možete sprovesti podnošenjem zahteva u svojoj matičnoj filijali. 

 • Šta raditi u slučaju kada blokiram PIN kod na kartici? 

U slučaju kada vam je poznat PIN kod, ali ste ga slučajno blokirali, možete ga deblokirati na dva načina: odlaskom u filijalu Banke, gde ćete podneti zahtev za deblokadu  ili pozivanjem Komercijalnog Kontakt Centra Banke koji vam je dostupan svakog radnog dana od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h putem sledećih brojeva telefona: za pozive sa fiksne mreže 0700 700 500 ili putem mobilne telefonije i iz inostranstva putem broja 021 4876 888.

Ukoliko ste zaboravili PIN kod i blokirali ga, u ovoj situaciji je neophodno da se obratite matičnoj filijali sa zahtevom za izradu novog PIN koda koji će biti izrađen u okvirnom roku od 10 radnih dana. 

Servisne informacije 

 • Da li putem telefona mogu da dobijem informacije o stanju po dinarskom/deviznom računu?

Informacija o stanju na računima u banci možete proveriti putem telefona, pozivanjem broja 0700 700 500 sa fiksnog telefona, odnosno pozivanjem broja telefona 021 4876 888 sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, tako što ćete nakon pozdravne poruke izabrati opciju „1“ na govornom aparatu banke. Nakon izbora ove opcije, biće Vam zatražen unos PIN koda, koji ste dobili u svojoj filijali, prilikom otvaranja paketa računa. Kada ste uneli odgovarajući PIN kod,  možete da preslušate stanje na svim svojim računima. 

 • Kako mogu da proverim stanje po računu?

Na raspolaganju imate više načina putem kojih možete proveriti stanje po računu:

 1. Uvidom u e bank
 2. Uvidom u RBAmBank aplikaciju
 3. Putem govornog automata Banke, odabirom opcije 1 i unosom šestocifrenog pina koji se izdaje prilikom otvaranja paket računa ili na lični zahtev u filijali
 4. Slanjem SMS poruke sa sadržajem „SALDO“ na broj telefona 064/8363164
 5. Putem bankomata, gde se usluga provere stanja naplaćuje 20 RSD. 
 • Da li postoji neka filijala u kojoj radno vreme počinje pre 08 asova i koje filijale rade duže od 17 časova?

Naše filijale najranije počinju  sa radom od 08 časova.

Posle 17 časova rade sledeće filijale:

 • Beograd - filijala Kolarčeva radi do 18 časova radnim danima, zatim filijale Bežanijska kosa i Makenzijeva sredom rade od 10 do 18 časova.
 • Novi Sad - filijala Braće Ribnikar radi do 19 časova radnim danima, a Pupinova palata sredom od 10 do 18 časova.
 • Kragujevac - sredom radi od 10 do 18 časova. 

Radno vreme filijala možete pronaći na našem web sajtu, prateći sledeći link: https://bit.ly/2ZbjC8T . Kada izaberete lokaciju filijale, u sklopu informacija o izabranoj filijali, biće vam prikazano i radno vreme. 

 • Da li mogu podneti zahtev za kreditni proizvod u filijali koja nije matična?

Naša Banka izrazito brine o svojim klijentima. Da bismo mogli na adekvatan način da brinemo i o Vašim potrebama, da ih razumemo i zajedno nađemo najbolje rešenje za njihovo zadovoljenje, važno nam je da se opredelite za filijalu koja Vam najviše odgovara, kao svoju matičnu. Na taj način ćemo biti u mogućnosti da Vam pružimo maksimalnu uslugu. 

 • Da li je moguće promeniti filijalu i da mi druga filijala bude matična?

Mi poštujemo Vaš izbor i odluke, tako da je moguće promeniti matičnu filijalu. Promena se radi u postojećoj filijali, podnošenjem zahteva i izborom nove matične filijale. 

 • Koji je maksimalni iznos koji mogu da podignem sa računa i koji je iznos koje ovlašćeno lice može da podigne?

Možete raspolagati sa sredstvima na svom računu u celosti. Isto pravilo se odnosi i na ovlašćeno lice po računu. Naša preporuka je da se za podizanje sredstava u iznosu preko 600.000 RSD kao i za protivvrednost ovog iznosa u drugoj valuti, najavi filijali 2 dana ranije. Najavu možete uraditi putem Komercijalnog kontakt centra pozivajući broj telefona 0700 700 500 iz fiksne mreže, odnosno 021 4876 888 sa mobilnih telefona ili iz iznostranstva. Radno vreme Komercijalnog kontakt centra je radnim danima od 8 do 20h i subotom od 8 do 13h. 

 • Da li mogu da obnovim DM ili da uzmem kreditni proizvod bez odlaska u filijalu?

Za sada još uvek nemamo tu mogućnost, ali Vas pozivamo da pratite novosti naše Banke, gde objavljujemo sve inovacije. 

 • Postoji li osiguranje keš kredita i kakvo je pokriće?

Imamo dve vrste osiguranja za gotovinske kredite. U prvu grupu spadaju gotovinski krediti koji imaju osiguranje od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

U drugu grupu spadaju gotovinski krediti za penzionere, koji imaju životno osiguranje.

Trošak premije za obe gore pomenute grupe kredita snosi Banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo