Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Dokumentarno poslovanje

Zašto se odlučiti za RBA banku za obavljanje dokumetarnog poslovanja?

 • Dugogodišnje iskustvo
 • Posvećen tim
 • Brzina izvršavanja dogovorenog posla

Garancije

Bankarska garancija podrazumeva pravni posao – instrument obezbeđenja kojim se banka obavezuje da će isplatiti novčani iznos, na koji garancija glasi, korisniku garancije, ukoliko korisnik propusti da izvrši svoju obavezu plaćanja iili činidbe u ugovorenom roku.

Vrste garancija:

 • Garancija za urednu otplatu kredita
 • Garancija za obezbeđenje plaćanja
 • Garancija za učešće na licitaciji, aukcijama ili tenderima
 • Garancija za dobro izvršenje posla
 • Garancija za povraćaj avansa
 • Garancija za vraćanje garantnog depozita
 • Garancija za lizing poslove
 • Carinska garancija

 

Akreditivi

Dokumentarni akreditiv je široko prihvaćen instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini, jer podjednako štiti interese i prodavca i kupca. Kupac je uveren da će njegova banka izvršiti plaćanje korisniku ako su svi uslovi akreditiva ispunjeni, dok je prodavac zaštićen jer će unovčiti iznos akreditiva za prodatu i izvezenu robu.

U ponudi su:

 • Dokumentarni akreditiv
 • Stand by akreditiv - obaveza akreditivne banke da korisniku isplati određeni iznos, pod uslovom da korisnik u predviđenom roku podnese banci pisanu izjavu (Statement) da nalogodavac nije u roku izvršio svoju obavezu (iz osnovnog ugovora)

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

 

Elektronsko bankarstvo