Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Dugoročni krediti iz kreditne linije Evropske investicione banke

RBA banka i Evropska investiciona banka su započele saradnju 2012.godine i do sada je podržan veliki broj investicionih projekata, kao i ulaganja u povećanje i modernizaciju poslovanja kompanija koje posluju na teritoriji Srbije. Krediti iz ove kreditne linije su značajno povoljniji od standardnih na našem tržištu.

Evropska investiciona banka je finansijska institucija Evropske unije. Osnovana je 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom. Osnovna uloga Banke je da obezbedi uravnotežen razvoj Unije. Ima pravnu sposobnost i ekonomski je nezavisna. Finansira investicione projekte koji doprinose balansiranom razvoju. Akcionari EIB su zemlje članice EU.

Sredstva kreditne linije su namenjena za:

 • Kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava
 • Finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava
 • Nematerijalna ulaganja:
  • Razvoj, planiranje i pokriće finansijskih troškova tokom perioda izgradnje
  • Troškovi istraživanja i razvoja
  • Razvoj distribucione mreže

Sredstva kreditne linije ne mogu se koristiti za:

 • Kupovinu ili izgradnju objekata radi prodaje ili rentiranja
 • Kupovinu drugih preduzeća osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme
 • Finansiranje PDV-a kao dela investicije osim u slučaju da nema povraćaja istog. U suprotnom, predmet finansiranja može biti samo neto iznos investicije
 • Kupovinu zemljišta, osim ukoliko je neophodno za izvođenje celog projekta (npr.izgradnje poslovnog prostora)

Osnovni uslovi kreditiranja:

 • Minimalna ročnost je 24 meseca, a maksimalna zavisi od namene kredita
 • Maksimalni iznos kredita je 12.5 miliona evra
 • Moguće je koristiti grejs period prilikom otplate kredita
 • Otplata kredita je u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima

Chat
 

Elektronsko bankarstvo