akcija standard
Kamatna stopa 9,99%
Vaša mesečna rata 601RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
•Valuta kredita: RSD sa fiksnom NKS
•Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijum za indeksiranje
•Iznos kredita: od 10.000 RSD – 1.200.000 RSD
•Period otplate: 12 – 18 meseci
•Bez učešća
•Nominalna kamatna stopa:
•Trošak obrade kredita: 2%
•NKS fiksna, 9.99% p.A.
•Bez troškova održavanja i osiguranja kredita
•Bez troškova prevremene ili delimične otplate kredita
•Trošak održavanja tekućeg računa 290 RSD mesečno za klijente koji ne prenose zaradu
 
Instrumenti obezbeđenja:
•solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
•administrativna zabrana
 
Reprezentativni primer
Iznos kredita Učešće Period otplate NKS Rata EKS
65,000.00 RSD 0% 18 meseci 9.99% 3,903.41 RSD 14.17%

*Reprezentativni primer je za klijenta sa zaradom u banci

Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 05.02.2018. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSDtrošak obrade zahteva 2%

Kamatna stopa 9,99%
Vaša mesečna rata 601RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

rok do 36 meseci rok do 72 meseca
Kamatna stopa 9,99%
Vaša mesečna rata 601RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Kamatna stopa 9,99%
Vaša mesečna rata 601RSD
25.000,00 RSD
Preliminarno odobren
Kalkulacija je poslata

* Kalkulator je informativnog karaktera

Informacije
Iznos na profakturi Iznos kredita Učešće Period otplate NKS Rata TJN
50,200.00 RSD 50,200.00 RSD 0% 12 9.99% 4,413.14 RSD 2%
Reprezentativni primer

Click2Call

Unesite email