Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

EIB APEX krediti

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB) uz posredovanje Narodne banke Srbije - EIB APEX kreditna linija - omogućava investiranje u razvoj i razvojne projekte lokalnih preduzeća, a na osnovu predate potrebne dokumentacije. RBA banka nastoji da svojim klijentima, a i tržištu u Srbiji pruži mogućnost povoljnog finansiranja i na ovaj način.

RBA banka i Narodna banka Srbije (NBS) su potpisale Posredničko finansijski ugovor, kojim su regulisale sprovođenje Finansijskog ugovora potpisanog između Evropske investicione banke (EIB), Republike Srbije i Narodne banke Srbije o Apex zajmu za finansiranje malih i srednjih preduzeća i drugih prioriteta (u nastavku EIB Apex linija).

Evropska investiciona banka je finansijska institucija Evropske unije. Osnovana je 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom. Osnovna uloga Banke je da obezbedi uravnotežen razvoj Unije. Ima pravnu sposobnost i ekonomski je nezavisna. Finansira investicione projekte koji doprinose balansiranom razvoju. Akcionari EIB su zemlje članice EU.

Ko može da koristi EIB APEX kredit?

 • Mala i srednja preduzeća (do 250 stalno zaposlenih) kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (od 250 do 3.000 stalno zaposlenih)
 • Korisnici bilo koje veličine (tzv. Prioritetni projekti) – kompanije  sa preko 3.000 stalno zaposlenih, na konsolidovanoj osnovi
Koja je namena kredita?

Za mala i srednja preduzeća, kao i za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije:

 • Kupovina, proširenje ili renoviranje materijalne imovine (osim kupovine poljoprivrednog zemljišta)
 • Ulaganje u nematerijalnu imovinu (troškovi planiranja, finansiranja i razvoja u fazi izgradnje materijalne imovine; troškovi u vezi sa istraživanjem i razvojem; uspostavljanje mreža distribucije na domaćem ili tržištima EU)
 • Srednjoročne i dugoročne potrebe za obrtnim kapitalom (za obezbeđenje stabilne baze obrtnog kapitala i ročnosti najmanje 2 godine)

Za Prioritetne projekte:

 • Da su ekonomsko, tehnički i finansijski opravdani
 • Zadovoljavaju kriterijume EIB
 • Jasno prepoznatljivi i novi u smislu lokacije i koristi koju donose
 • Usklađeni sa zakonodavstvom EU posebno u oblasti životne sredine
 • Usklađeni sa nacionalnim i propisima EU u pogledu nabavke i izvođenja radova
 • Da su iz oblasti:
 • Ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama
 • Socijalne i ekonomske infrastrukture, koja podrazumeva i korišćenje OIE, kao i energetski efikasne projekte
 • Infrastrukture koja podržava zdravstvo i obrazovanja
 • Razvoja lokalnog privatnog sektora
 • Zaštite životne sredine

Projekat podrazumeva skup materijalnih i nematerijanih ulaganja i izdataka koji se mogu identifikovati u smislu lokacije, dizajna i koristi, koji sprovode mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije u periodu do 3 godine, odnosno, koje sprovode preduzeća bilo koje veličine za prioritetne projekte u periodu do 4 godine.

Kamatna stopa

Može biti fiksna i varijabilna.

Varijabilna kamatna stopa:

Kamata EIB-a izračunata na bazi 3M/6M EURIBOR-a u koji je uključena marža EIB, uvećana za 25 b.p na godisnjem nivou na ime marže Agenta (NBS) (17,5 b.p. ukoliko se sredstva koriste za finansiranje projekata kompanije koja zapošljava mlade) i uvećana za 250 b.p. na godišnjem nivou na ime efektivne marže Banke (do 175 b.p. ukoliko se sredstva koriste za finansiranje projekata kompanije koja zapošljava mlade).

Fiksna kamatna stopa:

Fiksna kamata EIB-a u koju je uključena marža EIB, uvećana za 25 b.p na godisnjem nivou na ime marže Agenta (NBS) (17,5 b.p. ukoliko se sredstva koriste za finansiranje projekata kompanije koja zapošljava mlade) i uvećana za 250 b.p. na godišnjem nivou na ime efektivne marže Banke (do 175 b.p. ukoliko se sredstva koriste za finansiranje projekata kompanije koja zapošljava mlade).

 

Imajući u vidu da se finansiranje navedenih projekata obavlja sredstvima obezbeđenim od strane Evropske investicione banke, svaki krajnji korisnik će moći da iskoristi finansijsku povoljnost u kamatnoj stopi u minimalnom iznosu od 50 baznih poena, odnosno od minimum 80 baznih poena ukoliko se radi o Korisniku koji zapošljava mlade, u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banka obračunavala na kredit bez učešća EIB-a.

Šta se ne može finansirati EIB APEX kreditnom linijom?
 • Delatnost Trgovina na veliko i trgovina na malo (sektor G)
 • Proizvodnja oružja i municije, vojne i policijske opreme i infrastrukture
 • Kockarske i slične aktivnosti
 • Proizvodnja, prerada i distribucija duvana
 • Upotreba živih životinja u eksperimentalne svrhe ukoliko je nemoguće garantovati usklađenost sa odredbama Konvencija saveta Evrope o zaštiti kičmenjaka
 • Koje imaju uticaj na životnu sredinu
 • Sektori moralno i etički kontraverzni ili nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom
 • Aktivnosti isključivo u vezi sa razvojem nekretina
 • Isključivo finansijske aktivnosti
 • Kupovina gudvila; kupovina nematerijalne imovine; kupovina licenci
 • Kupovina, izgradnja, dogradnja i opremanje kancelarijskog prostora i maloprodajnih objekata, uključujući prodajne salone i benzinske pumpe
 • Kupovina poljoprivrednog zemljišta
 • Nabavka trajnih obrtnih sredstava radi nabavke robe široke potrošnje isključivo namenjene za dalju prodaju
 • Ostali sektori isključeni NACE klasifikacijom
Koliki je mogući iznos kreditiranja?

Minimalni iznos kredita je EUR 40.000, a maksimalni EUR 12,5 miliona.

Maksimalni iznos kredita je uslovljen kreditnom sposobnošću kompanije.
 
Maksimalna vrednost projekta je EUR 25 miliona.
Koja je ročnost kredita?

Minimalni rok otplate je 2 godine.

Maksimalni rok otplate je u zavisnosti od namene kredita i pojedinačne odluke nadležnog odbora.

Koji je način otplate kredita?

 U jednakim tromesečnim, šestomesečnim, odnosno godišnjim anuitetima.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo