Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Krediti

RBA banka nudi kratkoročne i dugoročne usluge kreditiranja u skladu sa poslovnim potrebama i mogućnostima klijenata - privrednih subjekata.

Neophodan uslov za dobijanje kredita je da privredni subjekt ima status deponenta RBA banku koji se stiče otvaranjem tekućeg računa.

Uslovi korišćenja kredita u pogledu rokova, iznosa kredita i visine kamate zavise, pre svega, od kreditne sposobnosti klijenta i kvaliteta instrumenata obezbeđenja koja se polažu na ime urednog izmirenja obaveza po kreditu.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo