Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Faktoring

U RBA Banci pružamo sledeće faktoring proizvode: direktni domaći i internacionalni faktoring i obrnuti domaći i međunarodni faktoring

ŠTA JE FAKTORING I KOME JE NAMENJEN:

Faktoring, može biti definisan kao finansijski instrument kojim RBA banka finansira preduzeća na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na domaćem ili inostranom tržištu. Faktoring je pogodan oblik kratkoročnog finansiranja za sve pravne subjekte koji imaju kvalitetna kratkoročna potraživanja, a ne mogu ili ne žele sredstva prikupiti na klasičan način putem kreditnog zaduženja. Ovakav vid finansiranja prvenstveno je namenjen malim i srednjim preduzećima. Ovakva preduzeća imaju otežanu prohodnost prema tradicionalnim bankarskim proizvodima, nemaju ili su već angažovali imovinu kroz hipoteke ili zaloge tako da im je niska kreditna sposobnost.

ZAŠTO SE KLIJENTI ODLUČUJU ZA FAKTORING:

  • Poboljšanje likvidnosti – nema čekanja naplate potraživanja, pa na taj način poboljšavaju finansiranje poslovanja (pravovremeno plaćanje obaveza prema dobavljačima, postizanje boljih uslova kod dobavljača– popusti i rabati….);
  • Nema kreditnog zaduženja – ne smanjuje se kreditna sposobnost i ne opterećuju se kreditni limiti kod banaka (kod bezregresnog faktoringa). Takođe faktoring mogu koristiti i poduzeća koja nisu kreditno sposobna, ali posjeduju kvalitetna potraživanja;
  • Poboljšanje ugleda – rast boniteta zbog poboljšanja likvidnosti i pravovremenog izvršenja obaveza, preduzeće je na glasu kao pouzdano – povećanje prodaje i konkurentnosti;
  • Smanjenje rizika – delcredere rizik (Rizik naplate)– Faktor preuzima na sebe rizik nenaplativosti potraživanja
  • Izbegavanje rizika promene kursa – zbog prevremenog finansiranja;
  • Nepotrebna osiguranja hipoteka i ostalih jemstava – Banka ispituje  prvenstveno bonitet kupca (dok kod zahteva za kredit banka ispituje bonitet Klijenta uz određene instrumente osiguranja).

FAKTORING USLUGU MOŽETE KORISTITI NA VIŠE NAČINA:

  • Faktoring uz diskont - finansiranje se sprovodi tako što se na vaš račun odmah isplati ukupna vrednost fakture umanjena za diskont
  • Faktoring uz avans - na vaš račun se odmah isplati ugovoreni iznos avansa (koji obično iznosi od 75% - 95% vrednosti fakture), umanjen za faktoring naknadu. Preostali deo vrednosti fakture, umanjen za faktoring kamatu obračunatu na iznos avansa, isplaćuje se na vaš račun nakon dospeća fakture, odnosno izmirenja obaveza od strane Dužnika 

OBRNUTI FAKTORING:

Obrnuti faktoring je finansijska usluga, kojom Banka finansira obaveze koje Kupac ima prema dobavljačima u zemlji ili inostranstvu.

Predmet obrnutog faktoringa je kupoprodaja postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog dugovanja, nastalog na osnovu ugovora o prodaji robe ili 

pružanja usluge u zemlji ili inostranstvu.

Faktor će po preuzimanju duga izvršiti transfer  sredstava dobavljačima po naznačenim fakturama, a Kupac će izvršiti plaćanje Banci u dogovorenom roku.

Obrnuti faktoring Kupcu obezbeđuje duže rokove plaćanja ili dodatne popuste kod dobavljača, a na drugoj strani dobavljači imaju brz pristup obrtnim sredstvima.

 

 

Elektronsko bankarstvo