Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Elektronsko bankarstvo za pravna lica i preduzetnike

Za obavljanje elektronskog platnog prometa za pravna lica, RBA banka Vam nudi dva programska rešenja:

 • HAL E-bank
 • Asseco e-bank

 Pogodnosti elektronskog bankarstva:

Koristeći elektronsko bankarstvo RBA banke, svojim sredstvima možete upravljati efikasnije i jeftinije, uz brojne pogodnosti i to:

 • Pristup sredstvima sa bankovnih računa i mogućnost obavljanja novčanih transakcija od strane klijenta sa RBA bankom, sa bilo koje lokacije , u zemlji ili u inostranstvu , 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, bez odlaska u Banku i ograničenja radnim vremenom.
 • Značajnu uštedu vremena
 • Uštedu novca - usluga obavljena e-bankom povoljnij a je u odnosu na standardne bankarske provizije za transakcije.

Dodatne usluge e-banka:

Svim klijentima Banke koji se nisu odlučili za korišćenje e-bank rešenja ponuđene su dodatne usluge elektronskog bankarstva:

 • E-mail kanal - mogućnost dobijanja izvoda, priliva, odliva, stanja računa. (Potpisivanjem dokumentacije u Filijali Banke)
 • SMS poruke - poruke pri prilivu, odlivu, generisanom izvodu, stanje računa. (Potpisivanjem dokumentacije u Filijali Banke)
 • IVR usluga - mogućnost korišćenja govornog automata, kao i naručivanje poslednjeg izvoda na mail/fax kanal.(Potpisivanjem dokumentacije u Filijali Banke)

Halcom e-bank

 • Dinarsko poslovanje
 • Devizno poslovanje
 • Pregled Visa bussines/ METRO kartica

Halcom e-bank je multibank aplikacija – na istoj aplikaciji i na istoj pametnoj kartici možete pratiti Vaše poslovanje u svim Bankama sa Halcom rešenjem, u kojima ste otvorili račun. U zavisnosti od potreba poslovanja pravnog lica i specifičnosti njegovog informacionog sistema, na raspolaganju su verzije:

 • Personal Hal e-bank – aplikacija koju može da koristi jedan zaposleni
 • Corporate Hal e-bank –aplikacija koju mogu da koriste više zaposlenih
 • WEB aplikacija - predstavlja dopunu Personal/Corporate Hal e-banka jer omogućava potpisivanje platnih naloga iz inostranstva.
B2B modul

Omogućava direktnu razmenu dokumenata između informacionog sistema preduzeća (ERP) i informacionog sistema banke za platni promet u zemlji i inostranstvu bez ručnog rada. Nalozi za plaćanje se pripremaju, verifkuju i odobravaju u okviru informacionog sistema preduzeća (npr. SAP, Navision, BAAN itd) i idu direktno u banku. Svaka promena u banci se prenosi direktno u informacioni sistem preduzeća, što omogućava ažurnost i jednostavnost pregleda sredstava kod klijenata.

Office Banking

Office Banking aplikacija omogućava:

 • Pregled stanja, prometa i izvoda po dinarskim i deviznim računima u realnom vremenu
 • Brzu realizaciju naloga dinarskog platnog prometa
 • Brzu realizaciju naloga deviznog platnog prometa, kupoprodaje deviza, raspoređivanja pristiglog priliva iz inostranstva
 • Pregled statusa naloga, u realnom vremenu
 • Registraciju menice

U zavisnosti od potreba poslovanja pravnog lica i specifičnosti njegovog informacionog sistema, na raspolaganju su dve verzije:

 • Office Banking Desktop – instalacija i rad na jednom računaru korisnika
 • Office Banking Enterprise – instalacija i rad sa centralizovanom bazom podataka kojoj pristupa više klijentskih aplikacija, u kojoj je moguć istovremeni rad više korisnika nad centralnom bazom.

Office Banking aplikacija je off-line aplikacija nove generacije, funkcionalno okrenuta Korisniku. Nalozi se kreiraju u off line režimu, a prilikom razmene podataka sa Bankom (sinhronizacija) potrebna je Internet veza (on line). Postoji mogućnost autosinhronizacije (automatsko prevlačenje stanja i prometa od Banke do Korisnika). Prilikom sinhronizacije korisnici preuzimaju podatke o računu u Banci kao i statuse poslatih naloga za plaćanje u realnom vremenu.Kroz Office Banking aplikaciju zajedno sa nalogom za devizno plaćanje prema inostranstvu moguće je poslati i neophodnu dokumentaciju do Banke.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo