Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

eBank download za fizička lica

Sva neophodna uputstva i instrukcije za digitalno bankarstvo za fizička lica dostupna su ovde.

TeamViewer, jednostavan, mali modul, pokreće se odmah bez instalacije, ne zahteva administrativne dozvole -optimizovan za instant podršku korisnicima e-banka, možete preuzeti ovde.

TEAM VIEWER - ODRICANJE ODGOVORNOSTI:

  • RBA Banka AD Novi Sad (dalje u tekstu: Banka) pruža svojim klijentima - korisnicima e-banka mogućnost udaljene pomoći, koristeći softver za udaljeni pristup na računare korisnika: Team Viewer.
  • U slučaju da korisnik ima potrebu i saglasan je da mu zaposleni u Odeljenju e-banka pruži korisničku podršku putem Team Viewera, Banci saopštava podatke sa početne strane Team Viewera (Vaš ID i Lozinka). Navedena Lozinka se generiše jednokratno i važi za jednu sesiju pristupa. Saopštavanjem navedenih podataka, korisnik je saglasan da zaposleni u Odeljenju e-banka jednokratno pristupi računaru klijenta u cilju pružanja korisničke podrške.
  • Banka se obavezuje na tajnost i zaštitu podataka klijenta prilikom udaljenog pristupa klijentskim računarima.
  • Banka će prilikom odobrenog udaljenog pristupa, pristupiti samo i isključivo podacima neophodnim za pružanje dodatne podrške za softverske proizvode Banke i neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu i za gubitak podataka i informacija nastalih kao rezultat sprovođenja dodatnih usluga podrške udaljene pomoći korisniku.
  • Korisnik i zaposleni Odeljenja e-banka Banke se obavezuju da ce tokom ove komunikacije:

- predstaviti se isključivo svojim ličnim imenom, a ne lažnim ili imenom drugog lica;
- štititi lične podatke
- neće prenositi ili na drugi način učiniti dostupnim bilo koji sadržaj koji je: nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, vulgaran, nepristojan, ponižavajući, narušava privatnost, govor mržnje ili je rasno, etnički ili na bilo koji drugi način nepoželjan;neće pokušavati da vrše zlonamerne akcije na računarskom sistemu druge strane (npr. postavljanjem linkova ka sajtovima zlonamernih web stranica sa neodgovarajućim sadržajem, i slično).

  • Gore navedeno odricanje odgovornosti nije u vezi sa TeamViewer GmbH i isto je definisano od strane Team Viewer korisnika RBA banka.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo