Kontakt telefon tel. 011 3305 930

Raiffeisen Leasing pripaja CA Leasing

Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd će, u cilju vlasničke i pravne konsolidacije, dana 30.09.2022. godine pripojiti CA Leasing Srbija d.o.o. Beograd, koji će time prestati da postoji.

Ova promena je deo procesa integracije, budući da je Raiffeisen banka a.d. Beograd postala vlasnik banke Crédit Agricole Srbija i CA Leasing-a.

Za klijente CA Leasing-a ovaj proces ne donosi bilo kakvu promenu u vezi sa ugovorenim uslovima. Svi ugovori o lizingu potpisani sa CA Leasing-om, a koji se prenose na Raiffeisen Leasing, ostaju na snazi bez ikakvih izmena i promena uslova.

Dodatne važne informacije za klijente CA Leasing-a, odnosno, Raiffeisen Leasing-a nakon spajanja:

  • Računi CA Leasing-a na koje se do sada vršila uplata lizing rata i druga plaćanja po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, biće ugašeni dana 30.09.2022. godine. Počev od 01.10.2022. godine sva plaćanja lizing rata i druga plaćanja po osnovu vašeg ugovora o finansijskom lizingu će se vršiti na račun Raiffeisen Leasing-a, broj 265-1100310001060-70
  • Korisnici vozila koja su predmet ugovora o finansijskom lizingu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, dužni su da pribave novu saobraćajnu dozvolu usled promene davaoca lizinga. Naglašavamo da će korisnicima vozila Raiffeisen Leasing nadoknaditi iznos plaćenih republičkih administrativnih taksi, kao i iznos naknade koja se plaća Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca. Da bi ostvarili pravo na refundaciju navedenih iznosa, neophodno je da Raiffeisen Leasing-u dostave dokaze o plaćanju ovih taksi i naknada. Korisnici vozila biće obavešteni krajem septembra o nadležnim osobama u Raiffeisen Leasing-u koje mogu kontaktirati u vezi sa zamenom saobraćajne dozvole
  • Počev od 03.10.2022. godine dosadašnji ogranak CA Leasinga u Čačku promeniće sedište i poslovati na adresi Gradsko šetalište bb, 32000 Čačak
  • Počev od 03.10.2022. godine doći će do promene i-mejl adresa zaposlenih u CA Leasingu, i to tako da će one glasiti: ime.prezime@raiffeisen-leasing.rs

O svim eventualnim tehničkim promenama u vezi sa procesom pripajanja korisnici lizinga biće obavešteni u narednom periodu.

Odgovori na najčešća pitanja

1. Da li se zbog prodaje nešto menja u mom poslovanju sa CA Leasing Srbija?

Ne, za Vas, kao našeg klijenta, trenutno se ništa ne menja. O svim eventualnim budućim promenama bićete blagovremeno obavešteni sa naše strane.

2. Da li će se promeniti ugovoreni uslovi?

Svi ugovori potpisani sa CA Leasing Srbija ostaju na snazi i ugovoreni uslovi neće biti promenjeni.

3. Na koji račun ću plaćati svoje obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu?

Usled realizacije statusne promene pripajanja, računi CA Leasing-a kod Credit Agricole banke, na koje ste do sada vršili uplatu lizing rata i druga plaćanja po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, biće ugašeni dana 30.09.2022. godine. Shodno tome, počev od 01.10.2022. godine sva plaćanja lizing rata i druga plaćanja po osnovu vašeg ugovora o finansijskom lizingu ćete plaćati na račun Raiffeisen Leasing-a, broj 265-1100310001060-70.

4. Da li je potrebno da promenim saobraćajnu dozvolu za vozilo?

Kao korisnik vozila koje je predmet ugovora o finansijskom lizingu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja dužni ste da pribavite novu saobraćajnu dozvolu usled promene davaoca lizinga. Naglašavamo da će Vam Raiffeisen Leasing nadoknaditi iznos plaćenih republičkih administrativnih taksi, kao i iznos naknade koja se plaća Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca. Da biste ostvarili pravo na refundaciju navedenih iznosa, neophodno je da Raiffeisen Leasing-u dostavite dokaze o plaćanju ovih taksi i naknada u vezi sa zamenom saobraćajne dozvole. Obavestićemo Vas krajem septembra o nadležnim osobama u Raiffeisen Leasing-u koje možete kontaktirati u vezi sa zamenom saobraćajne dozvole.

Kursna lista
 

Elektronsko bankarstvo